top of page
İlkokul Veli Görüşleri
Eğitim Programı

     Su Damlası Anaokulunda çocuğu tüm gelişim alanlarında eş değer oranda destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli özgün bir program uygulanmaktadır.

     Çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için kazandırılması hedeflenen becerilere sarmal bir düzen içinde yer verilir. Program, belli aralıklarla aynı hedefe dönük ancak farklı şekillerde hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun kendi bireysel hızında ilerlemesine olanak tanır. Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara "Yaşamsal Deneyim" fırsatları sunulur.

İngilizce

     Su Damlası Anaokulunda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine de katkısı olan İngilizce eğitim programı profesyonel  ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.


     Amaç, çocuğun öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarıp 2. dil olarak İngilizceyi severek öğrenmesini sağlamaktır. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, sarmal bir yapıya sahip, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar.

Rehberlik

    Su Damlası Anaokulunda Rehberlik Bölümü, çalışmalarını "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik" çatısı altında yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik Modeli" sorunu değil gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır.
 

    Rehberlik Bölümü uygulamaları, "Her çocuk özeldir." ilkesinden hareket eder ve temeli oyuna dayalı olan Su Damlası Anaokulunda eğitim programını da destekler niteliktedir. Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır. Su Damlası Anaokulunda  Rehberlik Hizmetleri,  okulumuzda ortak bir anlayışla, bilimsel ve profesyonel standartlara uygun olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir.

Veli 1

Okulumuza çok güveniyorum, güleryüzlü sıcak insanlar tarafından karşılanıyorum, çocuğum okula gelirken çok mutlu

Veli 2

Okulumuza çok güveniyorum, güleryüzlü sıcak insanlar tarafından karşılanıyorum, çocuğum okula gelirken çok mutlu

Veli 3

Okulumuza çok güveniyorum, güleryüzlü sıcak insanlar tarafından karşılanıyorum, çocuğum okula gelirken çok mutlu

bottom of page