top of page

MÜZİK

Sanatı seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır fikriyle, öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmede evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirerek müziği hayatına katmayı öğretmek hedefimizdir.

Düzce Özel Su Damlası Ortaokul müzik müfredatımızı; Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı ve Düzce Su Damlası Eğitim Kurumları kazanımlarıyla harmanlayıp zengin öğrenme ortamlarında müziksel yollarla işlemekteyiz.

Gerek enstrüman eğitimi ile bireysel becerilerin gelişmesinde gerekse müzik kültürü kazanımlarıyla toplu gerçekleştirilen derslerimizde; öğrencilerimizin kendi tercihleri doğrultusunda seçimlerini yaparken müziği daha derinlemesine araştırmaları, izledikleri ve dinledikleri müzikal yorumlardan yola çıkarak
edindikleri farklı bakış açılarıyla sanatı yorumlayabilmeleri, özgün çalışmalarla kendi stillerini oluşturabilmeleri, sanatsal düşünceyle sosyal konularla ilgili duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade
edebilmeleri hedeflenmektedir. Her ay yerli ve yabancı bir müzisyenin hayatı ve çalışmaları öğrencilerle paylaşılır, izlenir ve karşılıklı olarak yorumlanır.

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu müzik derslerimizde ritim, kulak ve enstrüman çalışmaları yapılmakta olup amacımız öğrencilerimizin enstrüman bilgilerini arttırmak, müzik yoluyla duygu ve düşüncelerini öğrenmiş oldukları enstrümanla ifade edebilmelerini sağlamak ve farklı sosyal alanlarda bireysel olarak veya müzikal gruplara katılarak bilgi ve becerilerini paylaşmalarını sağlamaktır. Müzik dersleri öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Gitar, Piyano, Koro seçmeli kulüp dersleri ile desteklemektedir.
O-MZK
bottom of page