top of page

İNSAN KAYNAKLARI

İŞ BAŞVURU

FORMUNA GİT

Özel Su Damlası Eğitim Kurumları’nda İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Gücü Seçme ve Yerleştirme

Özel Su Damlası Eğitim Kurumları’nda her kademedeki insan kaynağı ihtiyacının duyurulması, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sözleşmelerin yapılması aşamalarını kapsar.

 

İnsan Gücü İhtiyacının Duyurulması

 

Okullar Koordinatörlüğü’nce, kurumun başvuru havuzunu geniş tutmak amacıyla ilan arşivleri kontrol edilerek her yıl Aralık ayı içinde genel bir yönetici-öğretmen ilanı verilip verilmeyeceğine ve bunun hangi araçlarla yapılacağına (hangi gazete, hangi tarih) karar verilir.
 

İnsan gücü ihtiyacı en geç Mart ayının ikinci haftasında saptandıktan sonra ihtiyaç duyulan alanlar ve alınacak adayların ortak özellikleri kararlaştırılarak ilan verilir.

 

Başvuruları Alma

 

Kurumumuza yapılan tüm başvurular İnsan Kaynakları birimi tarafından başvuru veritabanına kaydedilir.

 

İnsan Kaynakları birimi, yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için bu veri tabanından Yönetim Kurulu ve Okullar Koordinatörlüğü’nce o yıl için belirlenen nitelik ve yetkinliklere göre eleme yaparak kurumumuza uygun adaylardan bir havuz oluşturur ve üst yönetime sunar. Bu, işe alım sürecinde görüşmeye çağrılacak kişilerin belirlendiği ilk aşamadır.

 

Başvuruları Değerlendirme

 

İşe alım sürecinin ikinci aşaması kuruma uygun adayların başvurularının değerlendirilmesi ve görüşmelerin yapılmasıdır. Bu süreç, başvurulan pozisyona göre değişir.

ik

İŞ BAŞVURU FORMU

Özgeçmiş Yükle

Başvurunuz alınmıştır. Sizi İnsan Kaynakları departmanımız bilgilendirecektir.

İş Başvuru Formu
bottom of page