top of page

OKUL MÜDÜRÜNDEN

Portrait of Nurse_edited_edited.jpg

İlkokul Müdürü

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,
 
Özel Su Damlası Okulları Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun, Atatürk İlke ve
İnkılaplarına bağlı eğitim ve öğretim vermektedir. Bilgi kadar beceri gelişiminin
önemini benimseyen okullarımızda öğrencilerimizin öğrenme performanslarını
geliştirmeye yönelik zenginleştirilmiş bir akademik program sunulmaktadır. Bu
programa dayalı planlanan eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğrencilerin bilişsel,
duygusal-sosyal ve fiziksel becerileri yönünden potansiyellerini en üst seviyeye
çıkartmaya yönelik planlanır. Profesyonel eğitimci kadrosu ve yenilikçi yaklaşımları ile
öğrenme süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik yapılandırılır. 
 
Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak,
bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek,
denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek
keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır. Okulumuz, güçlü bir
akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize
kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve
deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları
ve kaynakları sağlar.


Okulumuzun eğitim anlayışı bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı temel
alır; deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder. Yapılan çalışmalar öğrencileri
üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme
becerilerini, yeterlilik duygularını ve özgüvenlerini geliştirmek için tasarlanır.
 
Okulumuzda; öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye,
davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye
teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler
başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş
birliği, problem çözme, çatışma çözümü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri
kazandırır.

21. Yüzyılın temel beceri ve yetkinliklerine sahip olarak mezun olması hedeflenen
Özel Su Damlası öğrencileri; kültürel kimliği oluşmuş, küresel bir bakış açısına sahip,
farkındalığı yüksek, dijital yeterliliği olan, anadilinde ve yabancı dilde yetkin olarak
iletişim kuran, sosyal sorumluluklarının bilincinde, temel bilim ve teknoloji yeterlilikleri
ile donatılmış bireyler olması yönünde desteklenirler.


Özel Su Damlası İlkokulu öğrenmenin zamanının, yerinin, yaşının ve sınırlarının
olmadığı bir öğrenme ortamıdır.


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir
eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” demiştir.

Özel Su Damlası İlkokulu olarak bizler, Atatürk’ün dediği gibi sağlam temellere dayalı
bir eğitimle ülkemizin geleceğini güvence altına almak istiyoruz. İlk adımları da el ele
vererek öğrencilerimizle birlikte atacağız.


Gelecekte ülkemizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize başarılar diliyorum.
‘’Her şey sevmekle başlar’’ diyoruz ve her çocuğun özel olduğuna
inanıyoruz.

 

SU DAMLASI AİLESİ olarak tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz.

 

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

 
bottom of page