top of page

EĞİTİM PROGRAMI

Kurumumuza Özel hazırladığımız Program düşünme becerilerini geliştirmeye dayalıdır, çünkü çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesinin akademik hayatın temelini oluşturduğunu biliyoruz.

Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan
programımızda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu beş duyuya hitap edecek ortamlar hazırlanır ve onlara ‘’DENEYİM’’ fırsatı sunulur. Yani Disiplinler arası; eklektik, sarmal, bütünsel düzenekte hazırlanır. Belli aralıklarla aynı hedefe dönük ancak farklı şekillerle hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun kendi bireysel hızında ilerlemesine olanak tanınır, ayrıca çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinmeleri, bireysel farklılıkları, yakın çevre özellikleri dikkate alınarak hazırlanır.
bottom of page