top of page

REHBERLİK

REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları

Su Damlası Eğitim Kurumları Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin; gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden
çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı
amaçlamaktayız.

 

Öğrencilerimizin; kendilerini tanımalarını, sınırlarının farkında olmasını, sağlıklı bir benlik geliştirmelerini, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesini, kendisiyle ve diğer insanlarla barışık olmasını, kendi ayakları üzerinde durabilmesini, sorun çözmebilme becerisinin olmasını, duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında,
etkin bir biçimde ifade edebilmesini, ilgi ve yeteneklerinin farkında olup, gelişmeye ve öğrenmeye açık olmasını, farklılıklara; uluslararası kültürlere saygılı bireyler
olmalarını, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve profesyonel bir yardımın verilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda; yıl
içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya
sınıf içi etkinlikler gerçekleştirilir.


ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve sınıf gözlemleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi
gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler
gerçekleştirilmektedir.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri
Öğrencileri daha yakından tanımak, yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl
boyunca sürdürülmektedir.


1. Sınıf Oryantasyon Programı
Öğrencilerimizin okulumuzu, öğretmenlerini tanımaları amacıyla eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala uygulanır. Bu kapsamda velilere de rehberlik servisi tarafından 1. Sınıf Velisi Olmak konu başlıklı seminer verilir.    

 

4. Sınıf Oryantasyon Programı 
Öğrencilerimizin ortaokulda yabancılık çekmemeleri, kolay adapte olmaları amacıyla ortaokul sisteminin anlatıldığı, öğrencilerin ortaokul öğretmenleri ile buluştuğu ve

merak ettiklerini sorabildikleri bir etkinlik düzenlenir. Aynı zamanda derslerinin bazılarını ortaokul dersliklerinde, dersi branş öğretmeni ile işleme fırsatı oluşturulur.


Sosyal Beceri Çalışmaları
Arkadaşlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, uygun dokunma, öfke ile baş etme, çatışma çözme gibi konularda sosyal
beceri çalışmaları bireysel ve sınıf düzeyinde yapılan etkinliklerle sürdürülmektedir.


Akademik Destek Çalışmaları
Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, etkili ders çalışma, zamanı planlama konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar Rutin öğretmen görüşmeleri ile tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılır.
 

Velilere Yönelik Çalışmalar
 

Bireysel Görüşmeler
Yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

Veli Gelişim – Destek Seminerleri
Velilerimizin kendisini geliştirmesi ve yeni bilgiler edinmesi, öğrencilerimizin de sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı bir şekilde büyümeleri anlamına gelmektedir. Bu inançla
yola çıkarak Aile İçi İletişim, Anne Baba Tutumları, Sınav Kaygısı, Sorumluluk Bilinci, Davranış Yönetimi ve Karneye Yaklaşım gibi konularda velilerimize yol gösterecek ve
aile içi yaşamlarına ışık tutacak gelişim seminerleri vermekteyiz.

ilk_reh
bottom of page