top of page

DRAMA

DRAMA

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur; diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Yaratıcı dramada, oyun önemlidir ve oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Oyun, yalnız bir eğlence aracı değil, oynayanın duygularının, çatışmalarının, eğilimlerinin, kendi istek ve çevre etkilerinin içine alındığı bir eylem olarak değerlendirilir. 
 
Su Damlası Eğitim Kurumları Drama derslerinde öğrencilerin dünyası genişler, canlandırdığı roller, zihninde yeni kavramların sayısı artar. Kavram zenginliği, düşünce
zenginliğini de beraberinde getirir. Öğrencilerimiz düşünür, soru sorar, yanıtlar bulur, deneyler yapar. Rollerini veya canlandırdığı konuları düşünürken, seçiciliği ve karar verme gücünü artırır. Bu özellikleri ile drama, öğrencilerimizin bilişsel gelişimine katkıda bulunur. Drama derslerinde öğrenciler kendi seviyesine uygun rolleri
tekrarlayarak sosyal ortamdaki konumunu benimser, sosyalleşir, diğer sosyal rolleri canlandırarak kendisini başkalarının yerine koymayı dener. Yeni arkadaşlar edinmeyi, toplumsal becerilerini geliştirmeyi ve yaşıtlarına uyum sağlamayı öğrenir. Çaba harcamayı, gücünden yararlanmayı, başladığı işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı
öğrenir. Kabullenmekte güçlük çektiği kuralları oyun sırasında benimser.

 

Drama derslerimizin amacı; Drama eğitiminde öğrencinin yaratıcılıklarını geliştirip kendilerini jest ve mimik kullanımıyla ifade edebilmeleri, iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine onları yönlendirmek ve geliştirmek ve böylece; Anaokulu, ilkokul ve lise çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını ve kendileriyle, çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sonuçta; Drama egzersizleriyle öğrendiklerinin tamamen insan gelişimiyle ilgili olduğunu ve öğrendiklerini kimi zaman hazırladıkları tiyatro oyunu gösterileriyle insanlara anlatmalarını sağlamak esastır. Ortak uygulama drama atölyemizde; öğrencinin beden dili, mimik ve iç dünyalarını yazı, resim, performans yoluyla yönlendirmek, geliştirmek üzerine egzersizler uygulanmaktadır.

ilk_drama
bottom of page