top of page

ALMANCA

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu’ nda Almanca derslerimizde iletişimsel yaklaşımı ilke edinerek dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı esas almaktayız. Alman Dilinin, dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri ile
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sınıf içinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrencilere çeşitli etkinliklerle öğrendikleri dili kullanma imkanı sağlanmaktadır.

Almanca derslerinde sadece dil eğitimi değil ayrıca ülke bilgisi de verilmesiamaçlanmaktadır. Kültür, tarih, coğrafi özellikler ve bilim, sanat ve edebiyatla olan ilişkisine de değinilmesi derslerimizin kazanımları arasında yer almıştır. İkinci Yabancı Dil derslerinde
rol yapma, drama, eğitsel oyunlar, ikili ve grup çalışmaları, beyin fırtınası, kavram haritaları, istasyon tekniği, pano hazırlama, farklı şenlik ve festival örnekleri gibi çok çeşitli yöntem, teknik ve etkinliklerden yararlanılmaktadır.
O-ALM
bottom of page