top of page

TÜRKÇE

Düzce Su Damlası Ortaokulu’ nda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleridoğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir.
 
Bu kapsamda öğrencilerimiz, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabileceklerdir ve düşündüklerini sözle ve yazılı olarak düzenleyip aktarabilecektir. Türk dilinde doğru düşünerek Türk dilinin kurallarının farkına varacak, bu konudaki kazanımlarını doğru ve etkili kullanmaya özen  göstereceklerdir. Okuyacak, okumayı zevk ve alışkanlık hâline getirerek sözcük dağarcığını zenginleştireceklerdir. Dilin
düşünme ve iletişim alanlarındaki önemini kavrayarak yaşamlarının bütününe bu kazanımı aktaracaklardır. Bireysel ya da grup olarak sunum becerileri geliştireceklerdir.
O-TRK
bottom of page