top of page

SOSYAL BİLİMLER

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu’ nda hedefimiz; sürekli değişen ülke ve dünya koşullarının farkına varan ,sorunlara duyarlı ,kendini geliştirmeye açık ,Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk kültürünü ve tarihsel sürecini kavramış, temel demokratik değerlere saygı duyan, çağdaş, laik, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi yaşantılarına göre eleştirel düşünen, değerlendiren, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin,
üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

Günümüzde tartışılmaz üstünlük “bilgiyi kullanan” ve “bilgiyi üreten” lerindir. Yaşanan bu süreç öğrenme programlarının değişmesini ve öğretmenlerin çağa uygun öğrenme stilleri ile sürekli kendilerini geliştiren bir niteliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu’nda Derslerimizi işlerken öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme, harita, atlas, küre vb. araçlardan, konu içeriği ile örtüşen yayınlardan, slaytlardan, internet aracılığı ile sanal müze
gezilerinden, araştırma yapmalarını sağlamak için kütüphaneden, aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta; kavram haritalarından yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimize bilgiyi doğrudan aktarmaktan daha önemlisi bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamaktır. Öğrencilerimizin ifade yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Ayrıca konuların ezberlenmeden, araştırarak, tartışarak, sorarak, keşfederek, öğrenmeleri sağlanmaktadır.
O-SB
bottom of page