top of page

BEDEN EĞİTİMİ

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencileri Beden Eğitimi derslerinde; sağlıklı yaşam becerisi kazanır, bedenini kontrol eder, sportif etkinliklere aktif katılır, oyun oynama yetisi ve ritim duygusu kazanır, yeteneklerini keşfeder, geliştirir.

Çeşitli fiziksel etkinliklerle yeni beceriler kazanır, bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirir. Derslerimiz doğası gereği farklı disiplinlerin kazanımlarını pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar. Eğitim programımız öğrencilerimizin fiziksel, duygusal ve toplumsal gelişimine
katkıda bulunmayı, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler.
O-BE
bottom of page