top of page

MATEMATİK

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu’nda öğretmenlerimiz en güncel eğitim teorilerini takip eder, bu teorilerin ışığında ve müfredat konularının doğrultusunda sınıf içi aktivitelerini düzenler ve sınıf içine aktarırlar.

Okulumuzda uygulanan program sonunda öğrencilerimiz temel Matematiksel işlemleri yapıp kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, kazanımlarını günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. Lise ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanacaklardır. Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilecek ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşacaktır. Disiplinli çalışma alışkanlıklarını, sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
KO-MTMK
bottom of page