top of page

FEN BİLİMLERİ

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu’ nda öğrencilerimiz beş duyunun, basit ve gelişmiş araç, gereçlerin yardımıyla gözlem, deney yapma, yorum yapıp sonuç çıkarma, çıkarılan sonucun başka gözlem ve olaylarda kullanılmasını sağlamaktadır. Küreselleşme sonucu hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında fen ve teknoloji dersinin anahtar bir rol oynadığı tartışılmazdır. Düzce Özel Su Damlası Eğitim Kurumları olarak biz fen ve teknoloji eğitimini ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışla yürütmekteyiz.
O-FB
bottom of page