top of page

İNGİLİZCE

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu  İngilizce programı Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework) kriterleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu olarak amacımız; öğrencilerimizin hedef dili kullanarak ve hedef dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olarak farklı bakış açılarının varlığını algılamaları ve hedef dili ileriki sosyal , akademik ve profesyonel hayatlarında ektin kullanma becerisi geliştirmeleridir. Ortaokul İngilizce programının amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. 5. sınıfların yoğunlaştırılmış İngilizce programı her seviyeden aramıza katılan öğrenciler için ayrıntılı olarak programlandırılmıştır.

‘Yaşayan İngilizce’ modeli hedefiyle öğrencilerimize sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle hedef dili aktif kullanmaları için ortam hazırlanır. Çeşitli etkinlikler ve proje sunumları ile öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda kendilerini İngilizce ifade edebilmeleri hedeflenir. Öğretmenin takım lideri olduğu, disiplinler arası iş birliği çalışmaları öğrencilerin gerçek yaşama dair bilgileri çift dille edinmesini sağlar. Öğrencilerimizin öğrenme stilleri ve yaşları göz önünde bulundurularak seçilen kaynak kitaplar eşliğinde İngilizce dersleri “Topic-based” (Tema Bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metotları temel alınarak uygulanır.

Öğrencilerin kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıyıp anlaması, insan doğası hakkında daha derinlikli bir anlayışa sahip olması, problem çözme stratejileri geliştirmesi ve eleştirel düşünce yapısını pekiştirmesi müfredatımızda yer almaktadır. Öğrencilerimizin bağımsız öğrenciler olmaları adına kendileriyle gurur duymaları ve kendilerine güvenmeleri konularına ayrıca vurgu yapılmaktadır.

Özel Düzce Su Damlası Ortaokulu Türkiye’de Cambridge Sınavlarının uygulandığı yetkili sınav merkezidir. Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda değerlendirilmesi İngilizce eğitim öğretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerimiz her yıl yapılan Cambridge sınavları ile kendilerini uluslararası kriterlerle değerlendirme olanağı bulurlar.

 

DİNLEME: Öğrencilerimizin dinledikleri bir metni anlamak adına stratejiler geliştirmeleri, farklı amaçlar için dinleme alıştırmalarını yapmalarını hedefler. Dinleme becerisi gerçek hayatta olduğu gibi çeşitli türlerde dinleme çalışmaları aracılığı ile geliştirilmeye çalışılır.

KONUŞMA: Öğrencilerimizin doğru ve akıcı konuşmayı pratik yapabilecekleri ortamları yaratılır ve farklı amaçlar için konuşma alıştırmaları yapmaları, görüş ve deneyimlerini kendilerine güvenli ve istekli şekilde aktarabilecekleri güvenli sınıf ortamını yaratmayı, duruma uygun şekilde, doğru telaffuz ve tonlama ile konuşabilmelerini amaçlar.

OKUMA: Öğrencilerimizin çeşitli türlerde yazılmış metinleri okumalarını; kısa ve basit metinlerden daha uzun ve orijinal metinlere uzanan yelpazede metinler okumalarını; edebi ve edebi olmayan metinler aracılığı ile dilbilgisi ve yeni kelime bilgilerini pekiştirmelerini; metindeki önemli noktaları, ana fikri ve bunu destekleyen cümleleri ve edebi sanatları tanıyabilmelerini; okudukları metinler hakkında yorumda bulunabilmelerini ve çıkarım yapmalarını hedefler.


 

YAZMA: Öğrencilerimizin fikirlerini geliştirebilmelerini, bu fikir ve eleştirilerini iyi bir organizasyon, doğru ve zengin kelime bilgisiyle ifade edebilmelerini; istenilen formatta yazabilmelerini; düşüncelerini özgürce ifade etme yoluyla yaratıcılıklarının gelişmesini; çeşitli türlerde yazma çalışmaları yaparak sayısız pratik yapabilmelerini amaçlar.KELİME VE DİL BİLGİSİ: Kelime ve Dil bilgisi çalışmaları öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkin bir şekilde dili kullanmaları ve etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla yapılır.

ARAŞTIRMA BECERİLERİ: Öğrenciler kendilerine verilen bir araştırma konusunu not almayı, taslak yazmayı, yazılarını düzeltmeyi ve kaynakça yazmayı daraltmayı, ilgili kaynağı bulmayı öğrenirler.

O-ENG
bottom of page