REHBERLİK

Su Damlası Ortaokulu Rehberlik Biriminde:
Öğrencilerimize;

 • Farkındalıklarını geliştirmeleri

 • Olumlu benlik kavramına sahip olmaları

 • Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanmaları,

 • Öğrenme stillerini keşfetmeleri,

 • Sorumluluk almaları,

 • Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi,

 • Hedef koyma ve motivasyon çalışmaları,

 • Arkadaşlık, uyum ve iletişim becerileri,

 • Dikkat çalışmaları Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları,

 • Öğrencilere çok boyutlu tanımaya yönelik test ve envanter çalışmaları,

 • Psikososyal müdahale çalışmaları ve problem çözme becerileri konusunda yardımcı olmaktadır.

 

Özel Düzce Su Damlası Ortaokulu’nda öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre
yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas
alınarak tespit edilir.


Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece
bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme,
uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da
ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte,
öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma,
araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir
zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve
bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de
değerlendirmede yer verilir.

LGS'YE hazırlık sürecinde her bir öğrencinin desteklenmesi gereken alanlar
tespit edilerek gerekli takviye çalışmaları yapılır.

 
WhatsApp Image 2021-02-24 at 12.55.09
WhatsApp Image 2021-02-24 at 12.57.12
 • Beyaz Instagram Simge

© Copyright 2018 by SU DAMLASI

ANAOKULU

Kiremitocağı Mahallesi, Eski Bağdat Cd. No:67, 81020  Merkez/Düzce

0380 5145510

0380 5145511

İLKOKUL

Arapçiftliği Mahallesi, 2890 Cd., 81100 No 69 Merkez/Düzce

0380 5145512

ORTAOKUL

Arapçiftliği Mahallesi, 2890 Cd., 81100 No 71 Merkez/Düzce

0380 5145509

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Sosyal Simge