top of page

GÖRSEL SANATLAR

Düzce Özel Su Damlası Eğitim Kurumları’nda sanat eğitimi, öğrencilerimize çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. Öğrencilerimiz görsel bir iletişim aracı olarak sanatı kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanır, görsel okuryazarlığını sanat yoluyla geliştirir, düşüncelerini teknik bilgiler ile birleştirip ortaya koyabilir. Her ay yerli ve yabancı bir sanatçıyı inceleyen öğrencilerimiz Türk ve Dünya sanatları ve sanatçıları hakkında bilgi edinir. Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen Düzce Özel Su Damlası Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimizin; olumlu niteliklerle
donanarak kendini ifade edebilen, toplumların bugününü ve geleceğini oluşturan yaşam anlayışını benimsemiş, sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak hedeflenmektedir.

PROJE- YARIŞMALAR
Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açıları kazandıran etkinlikler ve geziler düzenlenmektedir. Resim çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerimiz yıl içinde açılan kulüplerde desteklenir.

O-GS
bottom of page